เกี่ยวกับเรา

Who We Are

บริษัท เพชรอนันต์พร วิศวกรรม จำกัด ชื่อย่อ PAPE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2560 จากการรวมกลุ่มกันของวิศวกรระดับสามัญวิศวกร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานทางด้านวิศวกรรมมากกว่า 10 ปี ทั้งทางด้านงานออกแบบและการจัดการทางวิศวกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างในหลายรูปแบบที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นเรื่องคุณภาพของงานและการนำนวัตกรรมในเชิงวิศวกรรมมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าในหลายระดับทั้งในรูปขององค์กรและบุคคลทั่วไป

อ่านต่อ

Mission & Vision

“ENGINEERING THROUGH INNOVATION”

มุ่งมั่นจัดการงานด้านวิศวกรรมผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าก้าวไปสู่บริษัทชั้นนำในด้านการจัดการทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง “be the best EPC company

โครงการของเรา

ข่าวสารและบทความ

ลูกค้าของเรา

petchananporn.co.th

petchananporn.co.th

Engine by shopup.com